זכות החזקת מניין אברכים כולל תיקון הרש"ש ותפילה מיוחדת כל ערב ר"ח במשך שנה!

זכות החזקת אברך ותפילה מיוחדת להסרת קפידות במעמד המסוגל

הזכרת שמות כל בני המשפחה במעמד המסוגל להסרת קפידות, להינצל מכל מַרְעִין בִּישִׁין ופתיחת שערי הפרנסה, ולזיווג הגון בקרוב ובקלות

החזקת אברך שלומד שעות רצופות בתענית דיבור והזכרת השם במעמד המסוגל

זכות שעת לימוד והזכרת השם במעמד התפילה המסוגל