אל תפספסו את התפילה האחרונה, הלילה בחצות!

ימים
שעות
דקות
שניות

זכות החזקת מניין אברכים כולל תיקון הרש"ש ותפילה מיוחדת כל ערב ר"ח במשך שנה!

זכות החזקת אברך והזכרת השם בכל המעמדות המסוגלים

הזכרת שמות כל בני המשפחה במעמד המסוגל להסרת קפידות, להינצל מכל מַרְעִין בִּישִׁין ופתיחת שערי הפרנסה, לזיווג הגון בקרוב ובקלות ולחינוך הצאצאים לתויר"ש

החזקת אברך שלומד שעות רצופות בתענית דיבור והזכרת השם במעמד המסוגל

זכות שעת לימוד והזכרת השם במעמד התפילה המסוגל